Z Erasmus+ po novo znanje na Islandijo

Tekom letošnjega poletja smo se tri strokovne delavke Mladinskega doma Malči Beličeve
udeležile tečajev v okviru našega Erasmus+ projekta »Kaj početi po šoli?«.
Barbara se je julija v Rejkjaviku udeležila tečaja Body, mind, nature connection, kjer je bil
poudarek na povezanosti med telesom in pravimi usmerjenimi aktivnostmi, preživljanjem
časa v naravi in našim (boljšim) počutjem. Poudarek je bil predvsem na holističnem pristopu
h obravnavi otrok in mladostnikov: od urejene prehrane (čim manj procesirane hrane s čim
manj sladkorja), nujnosti dovoljšnje hidracije telesa do gibalnih odmorov med učenjem, tudi
dihalnih vaj, usmerjene vadbe koordinacije, koncentracije in spomina.
Leja in Urška pa sta se v avgustu prav tako v Rejkjaviku udeležili tečaja o jogi in meditaciji.
Na izobraževanju so jima predstavili nekaj teoretičnih izhodišč, večina časa, pa je bila
namenjena praktičnemu delu. Spoznali sta različne vaje, ki jih lahko zaposleni uporabimo pri
delu z otroci in mladostniki.
Vsa ta osvojena znanja so naložbe, ki jih bomo vnašali vsakodnevno v naše programe.
Udeležencem iz vse Evrope smo tudi predstavile našo ustanovo, izmenjevali smo si izkušnje
in kovali poznanstva in ideje za nova sodelovanja. Prosti čas smo izkoristile za spoznavanje
Islandije, njenih kulturnih in naravnih znamenitosti.
Vsekakor so to izkušnje, ki jih priporočamo vsem zaposlenim in se bomo zato podobnih
izobraževanj udeležile tudi v prihodnje.

 

Barbara, Leja in Urška

Kontaktirajte nas

Mencingerjeva 65, 1000 LJUBLJANA
+386 01 283 31 96 / 059 695 410
    Skip to content