Erasmus +

V šolskem letu 2021/22 smo se prvič vključili v Erasmus+. Naslov našega projekta je Širjenje obzorij.

Vseživljenjsko učenje je bistveno pri razvoju strokovnih delavcev. S tem projektom želimo širiti svoje znanje in pridobiti nove izkušnje, naše prve v Erasmus+. S projektom želimo razširiti svoje znanje o socialnih omrežjih in se povezati z drugimi organizacijami z namenom izmenjave dobrih praks ter širjenje socialne mreže v Evropi. Želimo navezati stike z drugimi organizacijami in poiskati partnerje za prihodnje projekte.

Ljubljana, 18. 2. 2022

Kontaktirajte nas

Mencingerjeva 65, 1000 LJUBLJANA
+386 01 283 31 96 / 059 695 410
    Skip to content