KontaktMLADINSKI DOM MALČI BELIČEVE
Mencingerjeva 65 – 1000 LJUBLJANA
tel.: +386/01/ 283 31 96, 059 695 410
fax: +386/01/ 283 31 98
E-mail: md.malci-beliceve@guest.arnes.si
 

RAVNATELJ
France Rogelj
Tel.: +386/059 695 416
Mob.: 051 229 580
france.rogelj@guest.arnes.si


SVETOVALNA SLUŽBA:
Urška Bergant, prof. def.
tel.: +386/059 695 415
urska.bergant@guest.arnes.si

Pavel Šinkovec dipl. soc. del
tel.: +386/059 695 414
pavel.sinkovec@guest.arnes.si


TAJNIŠTVO:
Silvija Mehle
tel.: +386/01/283 31 96, 059/ 695 410
fax: +386/01/283 31 98
silvija.mehle@guest.arnes.si


RAČUNOVODSTVO:
Irena Marolt
tel.: +386/059 695 417
irena.marolt2@guest.arnes.siVZGOJNE SKUPINE:
I. HIŠA (1. in 2. skupina)
tel.:+386/059 695 411


II. HIŠA (3. in 4. skupina)
tel.: +386/059 695 412


III. HIŠA (5. in 6. skupina)
tel.: +386/059 695 413


STANOVANJSKI SKUPINI:
Brežice
tel.: 030 714 400

Ljubljana
tel.: 030 722 288


INTENZIVNA SKUPINA:
Ljubljana Brod 
tel.: 030 717 592

intenzivna.malci-beliceve@guest.arnes.si


POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:
Ana Šutar
059/69-54-13
ana.sutar@guest.arnes.si


Kontaktirajte nas

Mencingerjeva 65, 1000 LJUBLJANA
+386 01 283 31 96 / 059 695 410