Botrstvo

Botrstvo otrokom v MDMB


Botrstvo v naši hiši je dobrodelna oblika pomoči vseh vas, ki ste pripravljeni pomagati »našim« otrokom in mladostnikom v kakovosti njihovega odraščanja. Ne gre za pomoč družini, temveč pomoč točno določenemu otroku, ki ga Boter ob sklenitvi Botrstva tudi spozna.

V večini prihajajo naši otroci iz socialno šibkega okolja in naša težnja je, da jim omogočimo čim ustreznejše pogoje, da se lahko enakovredno vključujejo v širše okolje. Vsi naši otroci namreč obiskujejo redne zunanje OŠ in SŠ v Ljubljani. V ta namen smo z akcijo Botrstva v naši hiši začeli že pred mnogimi leti z željo oz. idejo, da bi vsak otrok in mladostnik imel svojega Botra, ki bi mu vsak mesec nakazal 21 eur. Ta denar je namenjen izključno otroku v smislu žepnine. S tem omogočite tudi »našim« otrokom možnost, da si lahko kupijo nekaj zase in tudi možnost, da se otroci učijo razpolagati z lastnim denarjem. Otrok s tem denarjem razpolaga po lastni želji, a z vednostjo in priporočili matičnega vzgojitelja. Pri porabah potekajo pogovori in dogovori, kako ta denar najbolj smiselno porabiti. Je za določeno željo teh sredstev dovolj ali je potrebno varčevati?  Potrebuje otrok morda čevlje, hlače ali bundo, bi se vpisal na tečaj, bi imel žepnino na izletu, mobi kartico?  Velika večina otrok prvič razpolaga z lastnim denarjem in možnostjo imeti nekaj lastnega. Veliko otrok se prvič sreča s cenami. Ne učijo se le razpolaganja z denarjem, temveč tudi vrednosti denarja. Boter ima poleg stika z otrokom seveda možnost vpogleda v porabo nakazanih sredstev.

Pa ne gre zgolj za denar. Imeti svojega Botra otrokom veliko pomeni. Prav tako spoznati ga. Starši otrok so z vključitvijo otroka v Botrstvo seznanjeni, za vključitev tudi podpišejo potrebno soglasje, a sicer v Botrstvu ne sodelujejo in z Botri nimajo stika.

V skromno, simbolično, ampak otrokom zelo pomembno zahvalo, otroci dvakrat letno povabijo svoje botre v Dom, v svoje prostore, in se na svoj, otroški način poskušajo zahvaliti za vse storjeno, dano in doživeto. Oba »uradna« vabila sta namenjena srečanju, pogovoru in skupnemu druženju. Za njih kaj pripravijo, spečejo, izdelajo kakšen spominek in ga z enakim ponosom kot Botri njim, podarijo svojim Botrom.

Poleg finančnega dela pomoči otrokom, je znotraj Botrstva možnih več oblik srečanj, spoznavanj, druženj. Seveda pa se o teh oblikah podrobneje pogovorite na osebnem srečanju s svetovalno delavko Doma.

Kako pristopiti k našemu botrstvu

Vsi zainteresirani vzpostavite kontakt preko e-maila urska.bergant@guest.arnes.si,  ali pokličite na telefonsko številko +386/059 695 415 našo svetovalno delavko Urško Bergant, ki ureja in koordinira vse zadeve v povezavi z našim Botrstvom. Z njo se boste dogovorili za srečanje, ki je poleg osnovnega razgovora o Botrstvu namenjeno temu, da se spoznamo, predstavimo našo hišo, naše delo, si ogledate kje in kako pri nas živimo in si izmenjamo pričakovanja.

Občasno se zgodi (glede na dolgo obdobje našega Botrovanja in naših zvestih večletnih Botrov), da imajo v določenem času vsi otroci svojega Botra. Pa vendarle se zadeve pri nas tekom leta spreminjajo. Določeni otroci odhajajo, novi prihajajo in čakajo na svojega Botra. Zato smo vsakršne vaše pripravljenosti po kontaktu z nami veseli, da vemo, kam in na koga se ob potrebi lahko obrnemo.

Botrstvo projektom in otrokovim aktivnostim

Ker želimo našim otrokom omogočiti pogoje znotraj katerih bodo lahko razvijali svoje potenciale, imeli možnosti doživljanja pozitivnih izkušenj in doživetij in imeli možnost vrednega otroštva, jim skušamo življenje čim bolj približati. Otrokom želimo omogočiti obiskovanje interesnih dejavnosti, obiskovanja določenih treningov, glasbenih in plesnih šol, izletov, kolonij, nakup igrač, instrumentov, knjig, oblačil, obutve, športne opreme, ogled določenih kulturnih prireditev, kinopredstav …

Za ta namen smo popolnoma odvisni od vaše pomoči oz. pomoči donatorjev.

V kolikor se vam ta oblika »Botrstva« zdi primerna in bi radi pomagali našim otrokom na ta način, lahko to storite. Prav tako lahko to storite vsi tisti, ki si želite postati Boter v času čakanja na Botrstvo.

Če ste pripravljeni na tem področju našim otrokom pomagati in jim omogočiti kvalitetnejše otroštvo lahko nakažete določena sredstva (znesek po vaši presoji, želji, zmožnostih) na naš TRR 01100-6030718856 z namenom donacija. Seveda pa ste tudi vi prisrčno vabljeni, da nas spoznate in se prepričate kako pomemben člen na poti odraščanja naših otrok ste.

Hvala vam.

primer računa

Kontaktirajte nas

Mencingerjeva 65, 1000 LJUBLJANA
+386 01 283 31 96 / 059 695 410
    Skip to content