Zimovanje na Ruški koči na Arehu

S skupino otrok smo se v ponedeljek, 19. 2. 2018 zjutraj odpravili na zimovanje na Ruško kočo na Arehu. Tekom zimovanja smo izvedli šest smučarskih dejavnosti vključno s smučarsko tekmo, dve sankaški dejavnosti z drugimi dejavnostmi na snegu (kepanje, izdelovanje snežnih skulptur …), en poznopopoldanski pohod po Pohorju in sedem drugih dejavnosti (predavanje o FIS pravilih, predavanje lovca o naravi in živalih na Pohorju, predavanje o alpinizmu v Himalaji, predavanje o astronomiji in dva likovna natečaja). Zimovanje je obiskala tudi novinarka radia Maribor, ki je z otroki in enim pedagogom naredila krajše intervjuje.

Zimovanje je vseh pet dni zaznamovalo močno sneženje. Kljub zahtevnim vremenskim razmeram so otroci najraje bili na smučeh. Pozno popoldanskih in večernih dejavnostim so se, kljub pomanjkanju energije, z veseljem udeleževali. Najbolj všeč jim je bilo predavanje o naravi in živalih na Pohorju, predavanje o astronomiji in predavanje o alpinizmu v Himalaji. Prvo predavanje je pripravil lovec, ki je imel s sabo lovske trofeje. Te so lahko otroci tudi prijemali. Drugo predavanje je pripravila astronominja, ki je otrokom poleg vesolja in planetov našega osončja, zelo nazorno, z vključitvijo otrok, prikazala lunine mene ter lunin in sončev mrk. Tretje predavanje je pripravil alpinist, ki je v Himalaji osvojil nekaj osemtisočakov. Vsi trije so pripravili zanimiva predavanja na katerih so slikovito opisovali živali, dogodke in izkušnje. Otrokom pa so ob njihovih predavanjih žarele oči. Teden zimovanja je ob intenzivnih in zanimivih dejavnostih hitro minil, vrhunec zimovanja pa so otroci doživeli na smučarski tekmi, kjer so oblekli tekmovalne drese, štartali, vozili med količki in zaključili z vožnjo kot pravi tekmovalci. Večina otrok je prvič tekmovala. Nastopanje na tekmi je bilo za njih »noro« doživetje. Ob zaključku zimovanja povedo, da so uživali, nekateri med njimi pa so želeli svoje mesto rezervirati že za prihodnje zimovanje.

Športno-doživljajske dejavnosti smo izvedli v sodelovanju s Strokovnim centrom za obravnavo otrok in mladostnikov s ČVM.

Kontaktirajte nas

Mencingerjeva 65, 1000 LJUBLJANA
+386 01 283 31 96 / 059 695 410
    Skip to content