Športno-doživljajski vikend v Brežicah

S skupino otrok smo se v petek, 13. 10. 2017 popoldan odpravili na spoznavni športno-doživljajski vikend v Brežicah. Tekom vikenda smo izvedli pet dejavnosti: ogled gradu Brežice vključno z restavratorsko delavnico sestavljanja počenih lončenih posod, pohod po Čateževi energijski poti, učne ure, izdelovanje večnamenskih okrasnih posod in kopanje v Termah Čatež. Med vikendom, so se tekom dejavnosti začele kazati zasnove sodelovanja in medvrstniške pomoči, kar običajno v stresnem okolju (med tednom) skupina ne zmore. Na pohodu so otroci dali pobudo za nabiranje gob in kostanja, kar je načrtovan pohod znatno podaljšalo, vendar se je vložen čas “poplačal” na učnih urah, ko je večina otrok delal učinkovito, skupina treh pa si je med učnimi urami v odmaknjeni sobi medsebojno pomagala (razlaga snovi, spraševanje, pojasnjevanje …). Zadnji dan smo obiskali Terme Čatež. Pred vodnimi dejavnostmi smo izvedli plavalno preverjanje. Izkazalo se je, da je ena izmed deklet neplavalka. Spremljevalci smo sprejeli dogovor, da jo naučimo plavati. Učenje smo začeli sami, kmalu pa sta se učenju plavanja priključili dve dekleti, ki sta ponudili pomoč. Najprej sta pomoč nudili ob usmerjanju vzgojiteljev, kasneje pa samostojno. Pomoč pa so kasneje nudili tudi drugi otroci in dekle učili v manjših skupinah, v časovnih razmakih skozi cel dan. Po koncu dneva je samostojno preplavala 15 metrov z dajanjem glave pod vodo in izdihovanjem pod vodo, kar je bil zanjo velik uspeh, saj jo je bilo na začetku strah vode. Po koncu vikenda smo z otroki nekaj časa namenili refleksiji. Otroke smo povprašali o razlogih za takšna (pozitivna) vedenja. Razlogov natančno niso znali opredeliti, so pa povedali, da so bili ob dejavnostih sproščeni, izpostavili pa so tudi, da jim veliko pomeni menjava okolja. Takšna vedenja so prenesli tudi v začetek tedna.

Športno-doživljajski vikend smo izvedli v sodelovanju s Strokovnim centrom za obravnavo otrok in mladostnikov s ČVM.

Kontaktirajte nas

Mencingerjeva 65, 1000 LJUBLJANA
+386 01 283 31 96 / 059 695 410
    Skip to content