Kdo smo?

Postopek sprejema


Dom sprejema otroke in mladostnike za katere center za socialno delo oceni, da je nujen umik iz družine in poda predlog na družinsko sodišče. Na podlagi sklepa družinskega sodišča se otroka namesti v naš Dom.

Pobudo za sprejem lahko na CSD poda otrok sam, starši, šola, rejniki, soseska.

Pred sprejemom otroka zberemo vso potrebno dokumentacijo:  socialno in družinsko anamnezo, poročilo šole, poročilo šolske svetovalne službe, poročilo razrednika, poročila ali izvide vseh ustanov ali institucij, kjer je  bil otrok že obravnavan (SC, PK, PPO), izvidi in mnenja komisije za razvrščanje/usmerjanje.

Pred samim sprejemom povabimo otroka in njegove starše na informativni ogled s predstavitvijo življenja in dela v MDMB. Starše otroka/mladostnika, ki naj bi prišel v MDMB, seznanimo s potekom življenja in dela v MDMB, predstavimo mu hišni red, spoznamo ga s pogoji bivanja, šolanja. Pogovorimo se o njegovih obveznostih (redno obiskovanje pouka, njegove pričakovane aktivnosti, načini sodelovanja z nami), njegovih pravicah, pa tudi o njegovih dolžnostih.

Vsem zainteresiranim na tem ogledu predstavimo tudi naša pričakovanja, naš način in oblike dela in naše možnosti. Spregovorimo tudi o poklicnih ambicijah otroka, željah in tukajšnjih možnosti za uresničitev le-teh. Opravimo seveda tudi ogled celotne hiše in vseh skupin.

Pomemben kriterij za sprejem otroka v MDMB je tudi njegov prostovoljni pristanek, oz. pripravljenost na prihod k nam in bivanje v MDMB, s ciljem da nekaj spremeni v svojem življenju, s tem pa tudi izrazi pripravljenost za skupno sodelovanje.

Kontaktirajte nas

Mencingerjeva 65, 1000 LJUBLJANA
+386 01 283 31 96 / 059 695 410
    Skip to content