Motopedagogika s študentkami socialne pedagogike

V sodelovanju s Pedagoško fakulteto v Ljubljani smo v programu intenzivne mobilne socialnopedagoške obravnave meseca novembra začeli z izvajanjem delavnic motopedagogike. Otroci in študentke se zelo zabavajo ob medsebojnem spoznavanju in gibanju, hkrati pa razvijajo socialne veščine in pridobivajo nove izkušnje. V okviru projekta bo skupaj izvedenih 10 delavnic.

Ljubljana, 14.12.2018

Kontaktirajte nas

Mencingerjeva 65, 1000 LJUBLJANA
+386 01 283 31 96 / 059 695 410
    Skip to content