Kdo smo?

Kriteriji sprejema


Otroci in mladostniki, ki so sprejeti in obravnavani v MDMB, so socialno in razvojno ogroženi, posledično imajo lažje vedenjske in čustvene težave. Izjemoma sprejemamo tudi otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju.

Vzroki socialne ogroženosti so predvsem posledice neprimernega socialnega okolja, nespodbudnih družinskih razmer in okolja.

Najpogostejši vzroki za sprejem so:

  • vzgojna nemoč staršev, ki ogroža zdrav razvoj otroka,
  • slaba opremljenost za starševstvo,
  • neurejene družinske in stanovanjske razmere, ki ogrožajo normalen razvoj otroka,
  • občasno ali stalno trpinčenje otroka,
  • psihično in fizično nasilje v družini, sum na zlorabo,
  • odvisnost staršev od alkohola ali psihotropnih snovi,
  • začasna ali stalna odsotnost staršev (odhodi v tujino, prestajanje zaporne kazni, zdravljenje, hospitalizacija),
  • smrt v družini …

MDMB sprejema tudi otroke, kjer se je rejništvo pokazalo kot manj primerna ali manj uspešna oblika pomoči.

Otroci in mladostniki, sprejeti v MDMB, imajo pogosto vedenjske in čustvene težave, so razvojno ogroženi, emocionalni prikrajšani, zavrti, vzgojno zanemarjeni, razvajeni, imajo specifične učne težave in so pri šolskem delu neuspešni, nizko motivirani, z velikimi primanjkljaji ter nemirni. Imajo slabo samopodobo, ne zaupajo vase, imajo včasih nerealna pričakovanja, želje in cilje, so storilnostno manj učinkoviti.

Žal imajo tudi slabe izkušnje z odraslimi oziroma avtoritetami, so težje vodljivi, imajo težave s storilnostjo ter motivacijo za kontinuirano in dolgotrajnejše delo. Njihove sposobnosti so zelo različne, tudi neskladne, na posameznih področjih so lahko tudi nadpovprečni.

Kontaktirajte nas

Mencingerjeva 65, 1000 LJUBLJANA
+386 01 283 31 96 / 059 695 410
    Skip to content