Kdo smo?

Kdo živi pri nas?


Starost

V MDMB bivajo otroci od 6. leta dalje. V primeru uspešnosti otroka in učinkovitosti njegovega bivanja pri nas, lahko z bivanjem nadaljuje do zaključka izobraževanja, če se otroku med šolanjem ne najde ustreznejše namestitve.

Prostorski in kadrovski pogoji

Dom je sestavljen iz osrednje, upravne zgradbe s tremi krili, v vsakem izmed njih imata prostor dve vzgojni skupini oz. družini, torej skupaj šest skupin z največ desetimi otroki ali mladostniki.

Stanovanjska skupina na Tomažičevi ulici 101/d, Ljubljana, deluje v stanovanjski hiši, ki je primerna za bivanje osmih mladostnikov.

Stanovanjska skupina v Brežicah deluje v stanovanjskem bloku, v dveh dvosobnih stanovanjih in je primerna za bivanje sedmih otrok/mladostnikov.

Mladinsko stanovanje imamo v Ljubljani. Stanovanje je primerno bivanje za dveh mladostnic/kov.

V MDMB lahko sprejmemo do 77 otrok in mladostnikov.

Izobraževalne možnosti v instituciji oz. v okolju

Vsi naši otroci in mladostniki, ki bivajo v bivalnih enotah v Ljubljani, obiskujejo eksterne šole na področju Mestne občine Ljubljana, mladostniki, ki bivajo v SS v Brežicah pa na področju Brežic, Krškega, Sevnice in Novega mesta.

V MDMB so organizirane naslednje službe:

  • pedagoško-strokovna služba –  vzgojitelji, svetovalna delavca;
  • tehnični del – gospodinje, kuharji, hišnik, snažilka;
  • upravno-administrativni del – tajnik – VIZ, računovodkinja;
  • vodja – ravnatelj.

Kontaktirajte nas

Mencingerjeva 65, 1000 LJUBLJANA
+386 01 283 31 96 / 059 695 410
    Skip to content