Erasmus+ projekt: »Kaj početi po šoli?«


Neformalno učenje in učenje za življenje je bistven del našega dela z otroki in mladostniki. Naši otroci
in mladostniki ter zaposleni največ časa preživimo skupaj ob popoldnevih in vikendih. En del dneva je
namenjen učenju za šolo – formalnemu učenju. Drug del dneva, in vikendi ter počitnice so namenjeni
temu, da skupaj osmišljamo kako kvalitetno preživljati prosti čas. Našim otrokom in mladostnikom se
trudimo omogočiti čimveč doživetij, s katerimi želimo širiti nabor njihovih kompetenc in znanj za
življenje. Zaradi družinskih okoliščin so bili in so še za marsikaj prikrajšani. S ciljem in željo po
razvijanju pozitivnih doživetij, razvijanju določenih spretnosti, veščin, kompetenc, pridobivanju
ustreznih življenjskih izkušenj izven institucij, razvijanju in oblikovanje interesov, aspiracij, oblikovanju
ustrezne samopodobe, predvsem pa z namenom povezovanja, se trudimo našim otrokom in
mladostnikom ponuditi čimveč različnih prostočasnih aktivnosti.
Zaradi vsega zgoraj opisanega smo zasnovali Erasmus+ projekt »Kaj početi po šoli?«, ki traja od junija
2023 do avgusta 2024.


Cilji projekta »Kaj početi po šoli« so:- širjenje nabora prostočasnih aktivnosti – poudarek na pomenu kvalitetnega preživljanja
prostega časa,
– mednarodno sodelovanje in medkulturni dialog,
– aktivna participacija – omogočiti našim mladostnikom in zaposlenim, da skupaj s svojimi
sovrstniki (v primeru mladostnikov) načrtujejo, izvedejo in evalvirajo skupno prostočasno
aktivnost.


V okviru projekta bomo izvedli tri mobilnosti zaposlenih, in dve skupini mobilnosti otrok in
mladostnikov.

Kontaktirajte nas

Mencingerjeva 65, 1000 LJUBLJANA
+386 01 283 31 96 / 059 695 410
    Skip to content